Fejlesztő foglakozások

  • Home
  • Fejlesztő foglakozások
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Minden gyermek életében az egyik legnehezebb élethelyzet az óvoda-iskola átmenet. Szülőként sokszor tanácstalanok vagyunk, hogy vajon készen áll-e gyermekünk az iskolára? Vajon sikeresen veszi majd az akadályokat? Hogyan tudok neki a legjobban segíteni?

Ennek a gondolatnak a továbbvitele céljából hoztuk létre ezt a kiscsoportos komplex foglalkozásunkat elsősorban 5-7 év közötti gyermekek számára. Ez a foglalkozás lehetőséget nyújt arra, hogy játékon és mozgáson keresztül fejlesszük a gyermekek azon képességeit, készségeit, amelyek az iskola megkezdéséhez kiváltképpen szükségesek. Ilyen területek a megfelelő mozgáskoordináció, nagymozgások, vizuomotoros koordináció, finommozgások, helyes ceruzafogás, tájékozódás, jobb-bal differenciálás, szerialitás, kognitív képességek (gondolkodás, emlékezet, figyelem, problémamegoldás), vizuális és auditív észlelés, szám- és mennyiségfogalom, beszédértés- észlelés, összefüggő beszéd, szókincs, megfelelő érzelmi és szociális érettség.

A foglalkozás teljes egészében játékos formában zajlik, feladatlapokkal kiegészítve. A rajzolás, festés, kézműveskedés is szerves része, amely hozzájárul a kezek ügyesítéséhez, és a kreativitás, fantázia kiéléséhez.

Az óvodai foglalkozással szemben a csoport kis létszámából adódóan (5-6 gyermek) lehetőség nyílik, hogy minden gyermeket az egyéni szükségleteinek figyelembevételével segítsük, támogassuk annak érdekében, hogy az iskolában magabiztosabb és eredményesebb legyen!

A foglalkozás időtartama: 90 perc
A Mesevarázs egy kifejezetten beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeknek készült, hiánypótló komplex képességfejlesztő program.

Egy olyan pozitív szemléletű program kidolgozása volt az elsődleges célunk, ahol a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek egy biztonságos, szeretetteljes és elfogadó légkörben az erősségeikre építve tudnak fejlődni. Ennek a fejlesztő hatásnak az elérése érdekében a mesék varázslatos világát hívjuk segítségül. A mese minden gyermekkort átsző, általuk tanuljuk meg indirekt módon feloldani belső feszültségeinket, megtanuljuk mi a jó és mi a rossz, hogy miért jó jónak lenni, és hogy mindig van lehetőség az embernek a sorsán alakítani, megváltoztatni.

A BTMN-es gyermekek esetében a különböző problémák a tanulási képességek fejletlenségében, részképesség-gyengeségben, lelki okokban erednek. Ezek okozzák az iskolában a gyengébb teljesítményt, a lassabb munkatempót, figyelmi, magatartási problémákat, tantárgyi nehézségeket, ezek következtében pedig a folyamatos kudarcélményeket, a társas kapcsolatok nehezítettségét, kiközösítést és súlyosabb esetben a deviáns viselkedést, pszichoszomatikus tüneteket, valamint akár az iskolakerülés jelenségét is. Ez a folyamat visszafordítható, megállítható, korrigálható!

Amit a Mesevarázs – Komplex képességfejlesztő program nyújtani tud:

• elfogadó, szeretetteljes légkörben a gyermek személyiségének komplex támogatása

• érzelmi biztonság megteremtése által az önfeledt tanulás élménye

• szóbeli kommunikáció és megnyilvánulás elősegítése, ezáltal önbizalom növelése

• tanulási képességek fejlesztése játékosan

• anyanyelvi kompetencia érzés erősítése

• a mesék érzelmi hatására építve a szöveg megértés fejlesztése

• szövegalkotás, reprodukálás fejlesztése

• figyelem, emlékezet fejlesztése

• a mesék pozitív hatása képzelet, fantázia alakulására

• mesék nyelvezete szimbólumokkal teli, ezáltal könnyebb a gyermeknek azonosulni a feldolgozandó szöveggel

• mesefeldolgozás kooperatív technikával

• együttműködést, társas kapcsolatok alakulását pozitívan befolyásolja

• mozgás, vizualitás segítségül hívása (pl. bábkészítés, jelenetek eljátszása, lerajzolása)

A Mesevarázs időtartama: 90 perc
A tanulástechnikai tréning csoportokra olyan gyermekeket várunk, akik tanulási nehézségekkel küzdenek, valamint szeretnének hatékonyabb tanulási módszereket elsajátítani.

Elsődleges célunk a tanuláshoz szükséges készségek, képességek javítása, ötletek adás. A tréning során a gyermekek interaktívan részt vesznek a közös munkában, saját tapasztalataikat, ötleteiket is megoszthatják. A 8 alkalom során az alábbi területekkel foglalkozunk:

• tanulási motiváció növelése

• teljesítményszorongás csökkentése

• figyelem valamint memóriafejlesztő technikák tanítása

• új tanulási stratégiák kialakítása

• szövegértési feladatok gyakorlása

• hatékony vázlatkészítés, jegyzetelés segítése

• hatékony problémamegoldás fejlesztése

• a tanuláshoz szükséges optimális fizikai körülmények kialakítása.

A tréning 6 alkalmas, a foglalkozások 90 percesek.

A foglalkozásokat pszichológus és gyógypedagógus vezeti.

A csoportok létszáma 4-6 fő.

Külön csoportot indítunk az általános iskola alsó (3-4. osztály) és felső tagozata (5-6. osztály) számára.

Jelentkezésért, és további információkért keressen minket bizalommal!

Telefon: (1) 266 0485
E-mail: [email protected]