Gyógypedagógia

  • Home
  • Gyógypedagógia

Hiszünk a komplex szemlélet erejében, ezért a különféle szakterületek együttműködésében, csapatmunkában dolgozunk. Így az egymástól független munkafolyamatokon belül is bármikor lehetőség van pszichológus, mozgásterapeuta, gyógytornász kollégánk bevonására.

Az alábbi problémákkal tudnak hozzánk fordulni:

beszédfejlődés: 2,5-3 évesen nem beszél, szó elejét vagy végét mondja, kevés szót mond, nem beszél mondatokban, beszéde érthetetlen, szókincse korlátozott
mozgásfejlődés: a mozgásfejlődésben kimaradtak szakaszok, sok baleset éri, csetlik-botlik, egyensúlyi és/vagy koordinációs problémái vannak, fejletlen finommotoros képesség (görcsös kezek, gyenge fogás, kiesik minden a kezéből), kialakulatlan dominancia
beszédértés, -észlelés problémák: nem érti, amit mondanak neki, nem követ utasítást, nem figyel a nevére, nem a kérdésre válaszol, nem szereti a mesét, nyelvtanilag helytelen a beszéde
részképesség probléma/zavar: az alapképességek egyes részterületeinek zavarai, például olvasás, helyesírás, számolás, orientáció, észlelés, emlékezet, stb. zavara
szenzoros feldolgozás, szenzoros integrációs problémák: nem szereti a testi érintést vagy túlságosan is, fogdossa társait; nem szereti, ha koszos a keze; érzékeny a zajokra, szagokra; egyensúlyészlelése elégtelen (forgás közben nem szédül, nincs veszélyérzete) vagy túlzott (nem mer felugrani a földről, nem szereti a hintázást, vagy ha ringatják), folyamatosan jár keze-lába, nyugtalan
figyelmi problémák
hiperaktív tünetek
impulzív tünetek
tanulási nehézségek: motiválatlan, figyelmetlen, rövid ideig képes koncentrálni, gyorsan elveszti a fonalat, gyorsan elfelejt mindent, nem tud verset tanulni, lassú munkatempó jellemző, folyton lemarad, nehézségek az olvasás, írás, számolás terén, jobb-bal differenciálás, tájékozódás síkban, térben, időben gyenge szintű, kialakulatlan testséma, testtudat
beilleszkedési, magatartási problémák: elszigeteltség, kapcsolatteremtési, -tartási nehézségek, túlzott alkalmazkodás, a belátás hiánya, agresszivitás
ADHD tünetegyüttes (hiperaktivitás, impulzivitás, figyelemzavar)
Autizmus spektrumzavar tüneteinek enyhítése
Viselkedésváltozás: visszahúzódóvá vagy ellenkezőleg, indulatossá, ellenségessé, agresszívvá válás.
A fejlesztés időtartama: alkalmanként 45-50 perc

A fejlesztés formája: egyéni, páros vagy kiscsoportos (3-4 gyerek)
Az autizmus specifikus fejlesztések során, legyen szó egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásról, hangsúlyt fektetünk az egyénre szabott vizuális támogatás megteremtésére. A gyermekek számára kialakított munkarend és munkaszervezés elősegíti az érzelmileg biztonságos, bejósolható közeg megteremtését, az eszközök segítségével egyértelművé válik a foglalkozás menete. A fejlesztés egyik fő területe a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése, mint rugalmas gondolkodás, tevékenységváltás, társakkal való együttműködés, kölcsönös társas kapcsolatok kialakítása, érzelmek felismerése képek, szituáció alapján, társas viselkedésszabályok megismerése és alkalmazása. Kiemelt figyelmet kap az önismeret, önmagáról, családjáról, közvetlen környezetéről való tudás kialakítása. A foglalkozások során megjelenik a mozgásfejlesztés, kognitív területek fejlesztése is.

Jelentkezésért, és további információkért keressen minket bizalommal!

Telefon: (1) 266 0485
E-mail: [email protected]