Gyógypedagógia

 • Home
 • Gyógypedagógia

Komplex gyógypedagógiai fejlesztés / terápia

Hiszünk a komplex szemlélet erejében, ezért a különféle szakterületek együttműködésében, team munkában dolgozunk. Így az egymástól független munkafolyamatokon belül is bármikor lehetőség van pszichológus, mozgásterapeuta, gyógytornász kollégánk bevonására.

Az alábbi problémákkal tudnak hozzánk fordulni:

 • beszédfejlődés: 2,5-3 évesen nem beszél, szó elejét vagy végét mondja, kevés szót mond, nem beszél mondatokban, beszéde érthetetlen, szókincse korlátozott
 • mozgásfejlődés: a mozgásfejlődésben kimaradtak szakaszok, sok baleset éri, csetlik-botlik, egyensúlyi és/vagy koordinációs problémái vannak, fejletlen finommotoros képesség (görcsös kezek, gyenge fogás, kiesik minden a kezéből), kialakulatlan dominancia
 • beszédértés, -észlelés problémák: nem érti, amit mondanak neki, nem követ utasítást, nem figyel a nevére, nem a kérdésre válaszol, nem szereti a mesét, nyelvtanilag helytelen a beszéde
 • részképesség probléma/zavar: az alapképességek egyes részterületeinek zavarai, például olvasás, helyesírás, számolás, orientáció, észlelés, emlékezet, stb. zavara
 • szenzoros feldolgozás, szenzoros integrációs problémák: nem szereti a testi érintést vagy túlságosan is, fogdossa társait; nem szereti, ha koszos a keze; érzékeny a zajokra, szagokra; egyensúlyészlelése elégtelen (forgás közben nem szédül, nincs veszélyérzete) vagy túlzott (nem mer felugrani a földről, nem szereti a hintázást, vagy ha ringatják), folyamatosan jár keze-lába, nyugtalan
 • figyelmi problémák
 • hiperaktív tünetek
 • impulzív tünetek
 • tanulási nehézségek: motiválatlan, figyelmetlen, rövid ideig képes koncentrálni, gyorsan elveszti a fonalat, gyorsan elfelejt mindent, nem tud verset tanulni, lassú munkatempó jellemző, folyton lemarad, nehézségek az olvasás, írás, számolás terén, jobb-bal differenciálás, tájékozódás síkban, térben, időben gyenge szintű, kialakulatlan testséma, testtudat
 • beilleszkedési, magatartási problémák: elszigeteltség, kapcsolatteremtési, -tartási nehézségek, túlzott alkalmazkodás, a belátás hiánya, agresszivitás
 • ADHD tünetegyüttes (hiperaktivitás, impulzivitás, figyelemzavar)
 • Autizmus spektrumzavar tüneteinek enyhítése
 • Viselkedésváltozás: visszahúzódóvá vagy ellenkezőleg, indulatossá, ellenségessé, agresszívvá válás.

 A fejlesztés időtartama: alkalmanként 45-50 perc

A fejlesztés formája: egyéni, páros vagy kiscsoportos (3-4 gyerek)

Autizmus specifikus fejlesztés

Logopédia