Mozgásfejlesztés

  • Home
  • Mozgásfejlesztés
Az óvodáskorú gyermekek esetében a mozgás és a játék a fő tevékenységük. Ez nem véletlen, hiszen sokáig a mozgáson keresztül vagy azzal szoros összefüggésben fejlődnek, a mozgás által szereznek tapasztalatokat, tanulnak. Ebben az életkorban jelentkező tünetek, zavarok hátterében a legtöbbször idegrendszeri éretlenség áll. Ha a gyermek lassabban fejlődik, vagy az idegrendszer érésében jelentős késés tapasztalható, akkor alkalmazzuk a szenzomotoros tornát, mint olyan speciális módszert, amely a csecsemőkori mozgásmintáktól indulva, a csecsemőkori reflexeken át a mozgáskoordináció, finommozgások, izomtónus, ritmus, és különböző kognitív területek (észlelés, figyelem, emlékezet) fejlesztésével járul hozzá az idegrendszer megfelelő érésének elősegítéséhez.

Kiemelt terület az érzékelés- észlelés, valamint a szenzoros integráció fejlesztése. A gyermekek születésüktől kezdve, sőt már az anyaméhben is, érzékelés útján gyűjtenek tapasztalatokat, tanulnak. Az érzékelés nem más, mint a környezet ingereinek érzékszerveinken keresztül történő felvétele. Látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás és proprioceptív érzékelés útján felvett információkból alkotunk képet a környező világról, objektív valóságról. Az érzékeléshez szorosan kapcsolódik az észlelés folyamata, mely a begyűjtött információkhoz tapasztalatokat társít, jelentést kapcsol, így összeköti a külső világot a belső világunkkal, tudatossá válik. Ez a folyamat az alapja a megismerő funkcióknak, hatással van viselkedésükre, gondolkodásukra, így az egész személyiségre.

A mozgásfejlesztés megkezdését minden esetben állapotfelmérés előzi meg, mely alapján történik a fejlesztési terv elkészítése.

A fejlesztő torna egyéni vagy kiscsoportos formában zajlik, figyelembe véve a gyermekek egyéni sajátosságait, szükségleteit. Irányított mozgásfejlesztés által nem csak a nagymozgások, hanem valamennyi motoros képesség (finommozgás, koordináció, mozgásszabályozás, stb.), valamint a kognitív, érzelmi-akarati, szociális terület is fejlődik.

Kiemelt célunk – a konkrét tünetek enyhítésén túl – a preventív ellátás. A szülők számára sokszor nem egyértelműek a tünetek, vagy számukra azok rejtve maradnak. Viszont sok esetben az idegrendszeri éretlenség az állapotfelmérés során gyorsan meghatározható, így annak hatékony kezelése csökkenti a későbbi tanulási problémák, zavarok kialakulásának lehetőségét, valamint hozzájárul a sikeres iskolai teljesítéshez.
Mi az Alapozó Terápia?
Az Alapozó Terápia egy komplex, idegrendszert fejlesztő motoszenzoros terápia 5 éves kortól. A terápia célja, hogy a mozgásfejlődés szakaszain végig haladva lehetőséget biztosítsunk az idegrendszernek, hogy lemaradásait bepótolja. A terápia kiegészül pedagógiai fejlesztő módszerekkel (pl.: hallás- és beszédészlelés, idő, tér).

Kiknek ajánlott:
A fejlesztés elsősorban azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akiknél az alábbi problémák közül tapasztalható:
• megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés
• organikus eredetű hyperaktivitás figyelemzavarral (ADHD)
• mozgásfejlődésben elmaradás, ügyetlenség (nagymozgás, finommotorika)
• diszlexiánál, alaki diszgráfiánál (olvasás és/vagy írásgyengeség)
• fejlődésben, érésben elmaradt nagycsoportos óvodás
• kialakulatlan kézdominancia

A fejlesztést minden esetben egy szűrővizsgálat és/vagy egy teljes vizsgálat előzi meg, mely során mozgásos állapotfelmérés történik, lehetőség szerint szülő jelenlétében.
A fejlesztések 5-8 fősek, heti 2x60 perc.

Jelentkezésért, és további információkért keressen minket bizalommal!

Telefon: (1) 266 0485
E-mail: [email protected]