Pszichológia

A gyermekek egyéni pszichológiai ellátását minden esetben egy pszichológiai állapotfelmérés előzi meg.

Az állapotfelmérés során a pszichológus szülőkonzultáció keretében átbeszéli a szülőkkel a felmerülő problémákat, és a gyermek fejlődéstörténetét. Ez már sok esetben elég arra, hogy körvonalazódjanak a probléma gyökerei, hiszen a pszichológus vezetésével felszínre tudnak kerülni a mélyebben rejlő, problémát okozó tényezők is. A szülőkonzultációt a gyermekkel történő találkozások, megfigyelések és vizsgálatok követik, amelyeket egy megbeszélés, konzultáció zár le. Előfordul, hogy önmagában a felmérés, megfigyelés, szülőkonzultáció is elegendő, mert a közös gondolkodás során felszínre kerülő problémákat a szülők is felismerik és tanácsadással a helyzet korrigálható, így nincs szükség terápiás ellátásra.

Abban az esetben, ha a szülők és a pszichológus úgy ítéli meg, hogy szükséges a pszichológiai ellátás és konzultáció, akkor megkezdődhet a gyermekkel és a szülőkkel történő közös munka.

Az egyéni találkozók során általában játékok, mesék, bábok, rajzos feladatok segítségével teremt a pszichológus egy olyan kellemes és biztonságos légkört, amelyben a gyermek önmaga lehet, elvárásoktól és szabályoktól mentesen kibontakozhat személyisége. Szabadon és következmények nélkül kerülhetnek felszínre elfojtott érzelmei, belső feszültségei, akár deviáns viselkedései, amelyeket a szakember kellő nyitottsággal, elfogadással kezel, azokra reagál. Ez egy interaktív folyamat, melyben a szakember elfogadja és befogadja a gyermek érzéseit, megnyilvánulását, majd azt konstruktív módon visszatükrözi a gyermek felé. Ebben a helyzetben a gyermek próbálgathatja viselkedését mindenféle súlyos következmény nélkül, nem úgy, mint sokszor a való életben. Az egyéni alkalmak során megküzdési stratégiákat, relaxációs technikát tanít a gyermeknek. A gyermek és a szakember kialakít egy „közös nyelvet”, melyen keresztül kommunikálnak, a közös tevékenységeken, a játékon, a beszélgetésen keresztül jutnak el a tüneteket okozó elakadások és belső feszültségek oldásához, a szorongás enyhüléséhez.

Természetesen az egyéni munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel, családdal történő rendszeres konzultációkra is. Az együttműködés keretein belül a pszichológus tanácsokkal látja el a szülőket a fejlődés szempontú otthoni környezet legoptimálisabb kialakítására.

Egyéni találkozók időtartama: 50 perc
A gyermekek egyéni pszichológiai ellátását minden esetben egy pszichológiai állapotfelmérés előzi meg.

Az állapotfelmérés során a pszichológus szülőkonzultáció keretében átbeszéli a szülőkkel a felmerülő problémákat, és a gyermek fejlődéstörténetét. Ez már sok esetben elég arra, hogy körvonalazódjanak a probléma gyökerei, hiszen a pszichológus vezetésével felszínre tudnak kerülni a mélyebben rejlő, problémát okozó tényezők is. A szülőkonzultációt a gyermekkel történő találkozások, megfigyelések és vizsgálatok követik, amelyeket egy megbeszélés, konzultáció zár le. Előfordul, hogy önmagában a felmérés, megfigyelés, szülőkonzultáció is elegendő, mert a közös gondolkodás során felszínre kerülő problémákat a szülők is felismerik és tanácsadással a helyzet korrigálható, így nincs szükség terápiás ellátásra.

Abban az esetben, ha a szülők és a pszichológus úgy ítéli meg, hogy szükséges a pszichológiai ellátás és konzultáció, akkor megkezdődhet a gyermekkel és a szülőkkel történő közös munka.

Az egyéni találkozók során általában játékok, mesék, bábok, rajzos feladatok segítségével teremt a pszichológus egy olyan kellemes és biztonságos légkört, amelyben a gyermek önmaga lehet, elvárásoktól és szabályoktól mentesen kibontakozhat személyisége. Szabadon és következmények nélkül kerülhetnek felszínre elfojtott érzelmei, belső feszültségei, akár deviáns viselkedései, amelyeket a szakember kellő nyitottsággal, elfogadással kezel, azokra reagál. Ez egy interaktív folyamat, melyben a szakember elfogadja és befogadja a gyermek érzéseit, megnyilvánulását, majd azt konstruktív módon visszatükrözi a gyermek felé. Ebben a helyzetben a gyermek próbálgathatja viselkedését mindenféle súlyos következmény nélkül, nem úgy, mint sokszor a való életben. Az egyéni alkalmak során megküzdési stratégiákat, relaxációs technikát tanít a gyermeknek. A gyermek és a szakember kialakít egy „közös nyelvet”, melyen keresztül kommunikálnak, a közös tevékenységeken, a játékon, a beszélgetésen keresztül jutnak el a tüneteket okozó elakadások és belső feszültségek oldásához, a szorongás enyhüléséhez.

Természetesen az egyéni munka mellett nagy hangsúly fektetünk a szülőkkel, családdal történő rendszeres konzultációkra is. Az együttműködés keretein belül a pszichológus tanácsokkal látja el a szülőket a fejlődés szempontú otthoni környezetlegoptimálisabb kialakítására.

Egyéni találkozók időtartama: 50 perc

Szülőkonzultáció, tanácsadás időtartama: 60 perc
Képes vagyok rá! csoportunkba, olyan 5-6 éves gyermekeket várunk, akik az óvodában is visszahúzódóak, nehezen viselik a változásokat, nehezen alkalmazkodnak új emberekhez,helyzetekhez, valamint a társaikkal nehezen alakítanak ki kapcsolatokat. Az óvodai beilleszkedésük nehezített, magatartási és tanulási nehézséggel, zavarral küzdenek.

Ha szeretné megkönnyíteni gyermekének az iskolakezdést és felvértezni azokkal a szociális készségekkel, relaxációs technikákkal, amelyek segítik az új környezetbe való beilleszkedést, hozzájárulnak a megfelelő megküzdési stratégiák kialakításához, valamint a hatékonyabb tanuláshoz, akkor szeretettel várjuk az induló csoportunkba.

A csoportot pszichológus és gyógypedagógus vezeti, ezáltal hozzájárul mind a pszichés, mind a pedagógiai szempontú iskolaérettség eléréséhez. 10 alkalom alatt olyan gyakorlati tudásra tesz szert a gyermek, amelyet hatékonyan tud beépíteni a mindennapi és az iskolai életbe.

A 10 alkalom felépítése:

Közös játékon keresztül ismerkedés a társas helyzetekkel
Közös játékokon és feladatokon keresztül a társas szabályok, szerepek megismerése
Kapcsolatok kialakítása és fenntartása, konfliktuskezelési technikák
Figyelem- és memóriafejlesztő technikák
Tanulási motiváció, optimális környezet kialakítása
Teljesítményszorongás oldása, relaxációs technikák
Nagymozgás és kooperatív játékok
Grafomotoros fejlesztés és rejtvények
Matematikai készségfejlesztés és ismerkedés a programozással
Közös játék keretében felelevenítjük a tanultakat
A program indulását megelőzi egy tájékoztató, amelyen a szülőkkel történő beszélgetés alapján már képet kapunk a gyermekekről. A lezárást követően pedig egyénileg adunk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy milyen volt a gyermek bevonódása, együttműködése, kooperációja, hogyan viszonyult a különböző társas helyzetekhez. Mennyire tudta beépíteni a tanultakat, és mennyire sikeresen valósult meg a képességfejlesztés, az iskolára felkészítés. Természetesen további segítséget nyújtunk, ha a szülő kéri és a gyermek pszichés, szociális érettségének és a tanulási képességek szempontjából indokolt a további fejlesztés.

A Program időtartama: 10 x 90 perc

A Program létszáma: 4-6 fő
Szociális készségfejlesztő csoportjainkba várjuk azokat a gyermekeket, akik:

• visszahúzódóak,

• félénkek,

• esetleg osztályközösségükben perifériára kerültek,

• nehezen barátkoznak,

• nehezebben vonódnak be közös tevékenységbe, játékba.

A tréning 5 alkalmas, a gyermekek a csoportban beszélgetések, közös játék illetve közös feladatok megoldása révén ismerkedhetnek meg a társas helyzetekkel, szerepekkel, a szabályok fontosságával, a kapcsolatok kialakításának és fenntartásának lépéseivel, valamint konfliktuskezelési technikákkal is.

A foglalkozásokat pszichológus vezeti.

A csoportos foglalkozásokat egyéni találkozás előzi meg a gyermekekkel és szüleikkel.

A csoportok létszáma: 4-6 fő.

A tréning ára tartalmazza az 5 alkalmas készségfejlesztést, valamint a szülővel és a gyermekkel történő egyéni találkozást is. A csoport lezárását követően egyéni konzultációs lehetőséget, visszajelzést biztosítunk.
Mesecsoportunkba beilleszkedési gondokkal, zárkózottsággal, szorongással küzdő óvodás (5-6 éves) gyermekeket várunk. A 10 alkalmas tréningünk során szorongásoldó, énerősítő, érzelmi intelligenciát és társas készségeket fejlesztő mesékkel dolgozunk, a mesék feldolgozása beszélgetés, játék, közös alkotás útján történik. A csoportos foglalkozásokat szülőkonzultáció előzi meg, valamint a csoport lezárást követően visszajelzést adunk a szülőknek.
ÉRZELEM-KALAUZ érzelmi intelligencia fejlesztés játékosan, a pszichodráma és művészetterápia eszközeivel kisiskolás gyermekeknek. Érzelemszabályozást segítő tréningünkre olyan 7-9 éves gyermekeket várunk, akik nehézségekbe ütköznek érzelmeik megfelelő kifejezésében, magatartásuk olykor impulzívabb, viselkedésük kontrollálása problémás, vagy épp bátortalanok, támaszigényesek, kevés önbizalommal rendelkeznek.

A 10 alkalmas tréningünk során a gyermekek kiscsoportos formában pozitív és negatív érzelmek felismerését, elfogadását, és megfelelő kifejezését is megismerhetik játékos formában. A foglalkozás során a beszélgetésen túl drámajátékokkal, művészetterápiás elemekkel, és relaxációs technikákkal segítve sajátíthatják el az érzelmeik feletti kontrollt, így hozzájárulva a megfelelő érzelmi működéshez. A saját belső állapotaik megfelelő szabályozása segít abban, hogy társaik érzelmi állapotait is megfelelően felismerjék, empátia ébredhet bennük, jobban alkalmazkodnak társaikhoz, sikeresebbek lehetnek a szociális kapcsolataik.
Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülők számára szeretnénk támogató csoportot biztosítani, ahol a szülők érzelmei, gondolatai és gyermekneveléssel kapcsolatos élményei kerülhetnek előtérbe. Célunk, hogy támogassuk a szülőket a diagnózis elfogadásában, információhoz jussanak a gyermek állapotával kapcsolatosan, bizalmas, elfogadó légkörben fogalmazhassák meg kérdéseiket, nehézségeiket, aggodalmaikat. A szülők megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül nehézségeikkel, a csoport lehetőséget ad a szülők pszichés támogatására.
Sajátos nevelési igényű testvér mellett felnőni különleges dolog, azonban az érintett családokban a tipikusan fejlődő gyermekekre, testvérekre olykor akaratlanul kevesebb figyelem juthat, gondjaik, nehézségeik háttérbe szorulhatnak. Támogató testvércsoportunkkal teret, időt és lehetőséget szeretnénk adni a gyermekeknek tapasztalataik, érzéseik, gondolataik megosztására. A foglalkozások során fontosnak tartjuk a gyermekek erőforrásainak, megküzdéseinek fejlesztését.
A pszichodráma csoportok két pszichológus vezetésével zajlanak, maximum 6-7 különböző pszichés problémájú gyermek részvételével. A csoportalkalmak során a gyerekek mesét írnak a csoportvezetők segítségével, majd jelmezt felvéve közösen eljátsszuk azokat. Így tudnak dolgozni a bennük lévő érzéseken, vágyakon, nehézségeken a szimbolikus térben. Kipróbálhatnak újféle kapcsolódásokat, szerepeket, megoldásokat egy védett térben, a csoportvezetők és a csoport elfogadó légkörének támogatásával, amiket aztán később ki tudnak vinni a való életbe. A játék során megélt érzések, élmények segítik öngyógyító folyamataik működését. A DSZIT elemek ez esetben a mozgásos térben zajló játékot jelentik. Így a gyerekeknek még több aktivitásra van lehetőségük, ami oldja szorongásukat, a túlmozgékony, vagy egyéb típusú éretlen idegrendszerű gyerekeknek pedig segít figyelmük összerendezésében, idegrendszerük érlelésében.
A csoportba kerülést minden esetben szülőkonzultáció és a gyermekkel való találkozás előz meg, hogy eldöntsük kinek javasolt a pszichodráma csoport, hogy jól összeillő csoportokat tudjunk kialakítani.
A pszichológus által vezetett DSZIT, egy komplex mozgásos játékterápiás módszer, olyan gyermekek számára javasolt, akinél a megsegítésben a pszichés cél az elsődleges, de szükséges a gyermek idegrendszeri fejlődésének megtámogatása, a tünetek háttérben meghúzódnak jelentősebb szenzoros integrációs problémák. Azon gyermekek számára is segítség, akik még kevésbé jól megközelíthetőek verbálisan, vagy akár a szimbolikus játék során, könnyebben fejezik ki még magukat mozgásban, cselekvésben. A DSZIT elnevezésben a dinamikus szó jelzi, hogy az érzékszervi-mozgásos-kognitív történések mellett, kiemelten fontosak a terapeuta és a gyermek kapcsolatában zajló lelki folyamatok.
Mai világunkban egyre több gyermek érintett szenzoros integrációs problémákban, amik nehézséget okozhatnak a hétköznapi élet, a tanulás, a társas kapcsolatok során. A gyerekek az önindította, örömteli játék során egy biztonságos kapcsolatban szereznek fokozott érzékelési, mozgásos tapasztalatokat elsősorban egyensúlyi és tapintási ingerek által. A fantázia világába átvitt játék során segítjük, hogy olyan helyzetek jöjjenek létre, ami az idegrendszer érlelésén túl, segíti önmaguk hatékonyságának megélését, helyzetekre adott adaptívabb válaszok kialakítását, viselkedésük szervezettebbé válását, érzelmi elakadások oldását. Tehát a DSZIT nem tervezett játékok meghatározott sorrendje, hanem a gyermek értő figyelése, követése, a számára megfelelő kihívások elé állítása. Mindvégig megmarad a gyermek számára a választás szabadsága.
A DSZIT terápiát minden esetben egy szülőkkel történő első beszélgetés előz meg. Ezt követi egy 2-3 alkalmas pszichológiai vizsgálat, kiegészítve egy egy alkalmas gyógypedagógus által végzett mozgásvizsgálattal. Mindezt egy külön alkalommal történő szülőkonzultáció követ, ahol megbeszéljük a szülővel a tapasztalatokat, valamint, hogy milyen további ellátást javasolunk a gyermek számára. 3-10 éves gyermekek jelentkezését várjuk.

Jelentkezésért, és további információkért keressen minket bizalommal!

Telefon: (1) 266 0485
E-mail: [email protected]