Pszichológia

Egyéni pszichológiai ellátás

A gyermekek egyéni pszichológiai ellátását minden esetben egy pszichológiai állapotfelmérés előzi meg.

Az állapotfelmérés során a pszichológus szülőkonzultáció keretében átbeszéli a szülőkkel a felmerülő problémákat, és a gyermek fejlődéstörténetét. Ez már sok esetben elég arra, hogy körvonalazódjanak a probléma gyökerei, hiszen a pszichológus vezetésével felszínre tudnak kerülni a mélyebben rejlő, problémát okozó tényezők is. A szülőkonzultációt a gyermekkel történő találkozások, megfigyelések és vizsgálatok követik, amelyeket egy megbeszélés, konzultáció zár le. Előfordul, hogy önmagában a felmérés, megfigyelés, szülőkonzultáció is elegendő, mert a közös gondolkodás során felszínre kerülő problémákat a szülők is felismerik és tanácsadással a helyzet korrigálható, így nincs szükség terápiás ellátásra.

Abban az esetben, ha a szülők és a pszichológus úgy ítéli meg, hogy szükséges a pszichológiai ellátás és konzultáció, akkor megkezdődhet a gyermekkel és a szülőkkel történő közös munka.

Az egyéni találkozók során általában játékok, mesék, bábok, rajzos feladatok segítségével teremt a pszichológus egy olyan kellemes és biztonságos légkört, amelyben a gyermek önmaga lehet, elvárásoktól és szabályoktól mentesen kibontakozhat személyisége. Szabadon és következmények nélkül kerülhetnek felszínre elfojtott érzelmei, belső feszültségei, akár deviáns viselkedései, amelyeket a szakember kellő nyitottsággal, elfogadással kezel, azokra reagál. Ez egy interaktív folyamat, melyben a szakember elfogadja és befogadja a gyermek érzéseit, megnyilvánulását, majd azt konstruktív módon visszatükrözi a gyermek felé. Ebben a helyzetben a gyermek próbálgathatja viselkedését mindenféle súlyos következmény nélkül, nem úgy, mint sokszor a való életben. Az egyéni alkalmak során megküzdési stratégiákat, relaxációs technikát tanít a gyermeknek. A gyermek és a szakember kialakít egy „közös nyelvet”, melyen keresztül kommunikálnak, a közös tevékenységeken, a játékon, a beszélgetésen keresztül jutnak el a tüneteket okozó elakadások és belső feszültségek oldásához, a szorongás enyhüléséhez.

Természetesen az egyéni munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel, családdal történő rendszeres konzultációkra is. Az együttműködés keretein belül a pszichológus tanácsokkal látja el a szülőket a fejlődés szempontú otthoni környezet legoptimálisabb kialakítására.

Egyéni találkozók időtartama: 50 perc

Szülőkonzultáció, tanácsadás

A gyermekek egyéni pszichológiai ellátását minden esetben egy pszichológiai állapotfelmérés előzi meg.

Az állapotfelmérés során a pszichológus szülőkonzultáció keretében átbeszéli a szülőkkel a felmerülő problémákat, és a gyermek fejlődéstörténetét. Ez már sok esetben elég arra, hogy körvonalazódjanak a probléma gyökerei, hiszen a pszichológus vezetésével felszínre tudnak kerülni a mélyebben rejlő, problémát okozó tényezők is. A szülőkonzultációt a gyermekkel történő találkozások, megfigyelések és vizsgálatok követik, amelyeket egy megbeszélés, konzultáció zár le. Előfordul, hogy önmagában a felmérés, megfigyelés, szülőkonzultáció is elegendő, mert a közös gondolkodás során felszínre kerülő problémákat a szülők is felismerik és tanácsadással a helyzet korrigálható, így nincs szükség terápiás ellátásra.

Abban az esetben, ha a szülők és a pszichológus úgy ítéli meg, hogy szükséges a pszichológiai ellátás és konzultáció, akkor megkezdődhet a gyermekkel és a szülőkkel történő közös munka.

Az egyéni találkozók során általában játékok, mesék, bábok, rajzos feladatok segítségével teremt a pszichológus egy olyan kellemes és biztonságos légkört, amelyben a gyermek önmaga lehet, elvárásoktól és szabályoktól mentesen kibontakozhat személyisége. Szabadon és következmények nélkül kerülhetnek felszínre elfojtott érzelmei, belső feszültségei, akár deviáns viselkedései, amelyeket a szakember kellő nyitottsággal, elfogadással kezel, azokra reagál. Ez egy interaktív folyamat, melyben a szakember elfogadja és befogadja a gyermek érzéseit, megnyilvánulását, majd azt konstruktív módon visszatükrözi a gyermek felé. Ebben a helyzetben a gyermek próbálgathatja viselkedését mindenféle súlyos következmény nélkül, nem úgy, mint sokszor a való életben. Az egyéni alkalmak során megküzdési stratégiákat, relaxációs technikát tanít a gyermeknek. A gyermek és a szakember kialakít egy „közös nyelvet”, melyen keresztül kommunikálnak, a közös tevékenységeken, a játékon, a beszélgetésen keresztül jutnak el a tüneteket okozó elakadások és belső feszültségek oldásához, a szorongás enyhüléséhez.

Természetesen az egyéni munka mellett nagy hangsúly fektetünk a szülőkkel, családdal történő rendszeres konzultációkra is. Az együttműködés keretein belül a pszichológus tanácsokkal látja el a szülőket a fejlődés szempontú otthoni környezetlegoptimálisabb kialakítására.

Egyéni találkozók időtartama: 50 perc

Szülőkonzultáció, tanácsadás időtartama: 60 perc

Képes vagyok rá! Csoport ovisoknak

Képes vagyok rá! csoportunkba, olyan 5-6 éves gyermekeket várunk, akik az óvodában is visszahúzódóak, nehezen viselik a változásokat, nehezen alkalmazkodnak új emberekhez,helyzetekhez, valamint a társaikkal nehezen alakítanak ki kapcsolatokat. Az óvodai beilleszkedésük nehezített, magatartási és tanulási nehézséggel, zavarral küzdenek.

Ha szeretné megkönnyíteni gyermekének az iskolakezdést és felvértezni azokkal a szociális készségekkel, relaxációs technikákkal, amelyek segítik az új környezetbe való beilleszkedést, hozzájárulnak a megfelelő megküzdési stratégiák kialakításához, valamint a hatékonyabb tanuláshoz, akkor szeretettel várjuk az induló csoportunkba.

A csoportot pszichológus és gyógypedagógus vezeti, ezáltal hozzájárul mind a pszichés, mind a pedagógiai szempontú iskolaérettség eléréséhez. 10 alkalom alatt olyan gyakorlati tudásra tesz szert a gyermek, amelyet hatékonyan tud beépíteni a mindennapi és az iskolai életbe.

A 10 alkalom felépítése:

  • Közös játékon keresztül ismerkedés a társas helyzetekkel
  • Közös játékokon és feladatokon keresztül a társas szabályok, szerepek megismerése
  • Kapcsolatok kialakítása és fenntartása, konfliktuskezelési technikák
  • Figyelem- és memóriafejlesztő technikák
  • Tanulási motiváció, optimális környezet kialakítása
  • Teljesítményszorongás oldása, relaxációs technikák
  • Nagymozgás és kooperatív játékok
  • Grafomotoros fejlesztés és rejtvények
  • Matematikai készségfejlesztés és ismerkedés a programozással
  • Közös játék keretében felelevenítjük a tanultakat

A program indulását megelőzi egy tájékoztató, amelyen a szülőkkel történő beszélgetés alapján már képet kapunk a gyermekekről. A lezárást követően pedig egyénileg adunk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy milyen volt a gyermek bevonódása, együttműködése, kooperációja, hogyan viszonyult a különböző társas helyzetekhez. Mennyire tudta beépíteni a tanultakat, és mennyire sikeresen valósult meg a képességfejlesztés, az iskolára felkészítés. Természetesen további segítséget nyújtunk, ha a szülő kéri és a gyermek pszichés, szociális érettségének és a tanulási képességek szempontjából indokolt a további fejlesztés.

A Program időtartama: 10 x 90 perc

A Program létszáma: 4-6 fő

Szociális készségfejlesztő tréning kisiskolásoknak

Szociális készségfejlesztő csoportjainkba várjuk azokat a gyermekeket, akik:

• visszahúzódóak,

• félénkek,

• esetleg osztályközösségükben perifériára kerültek,

• nehezen barátkoznak,

• nehezebben vonódnak be közös tevékenységbe, játékba.

A tréning 5 alkalmas, a gyermekek a csoportban beszélgetések, közös játék illetve közös feladatok megoldása révén ismerkedhetnek meg a társas helyzetekkel, szerepekkel, a szabályok fontosságával, a kapcsolatok kialakításának és fenntartásának lépéseivel, valamint konfliktuskezelési technikákkal is.

A foglalkozásokat pszichológus vezeti.

A csoportos foglalkozásokat egyéni találkozás előzi meg a gyermekekkel és szüleikkel.

A csoportok létszáma: 4-6 fő.

A tréning ára tartalmazza az 5 alkalmas készségfejlesztést, valamint a szülővel és a gyermekkel történő egyéni találkozást is. A csoport lezárását követően egyéni konzultációs lehetőséget, visszajelzést biztosítunk.

Mesecsoport ovisoknak

Érzelemkalauz kisiskolásoknak

Szülőcsoport

Testvércsoport